Category Archives: Directives

Directives

Date Directives No. Subject
July 21, 2014 ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၃/၂၀၁၄  ၿမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား ၿမန္မာအလံလႊင့္ထူထားသည့္ သေဘၤာမ်ား၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ သေဘၤာသားအလုပ္အကိုင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿခင္းႏွင့္ သေဘၤာ အတက္/အဆင္း ေဆာင္ရြက္ခမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ေပးသြင္းၿခင္းကိစၥ
July 21, 2014 ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၂/၂၀၁၄ ၿမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား ႏိုင္ငံၿခား အလံလႊင့္ထူထားသည့္ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ Offshore လုပ္ငန္းမ်ား၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ Departmental Service Charges ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ေပးသြင္းၿခင္းကိစၥ
April 1, 2014 ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၄ ကၽြမ္းက်င္မႈလက္မွတ္ (Certificate of Competency) ႏွင့္ တတ္ကၽြမ္းမႈလက္မွတ္ (Certificate of Proficiency) ထုတ္ေပးၿခင္းအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္
November 28, 2013 ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၅/၂၀၁၃ သေဘၤာသား စုေဆာင္းၿခင္းႏွင့္ အလုပ္ေနရာခ်ထားၿခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ သေဘၤာသားကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ေပးသြင္းသည္႕ ဝန္ေဆာင္မႈေငြကို ႏိုင္ငံၿခားေငြမွ ၿမန္မာက်ပ္ေငြသို႕ေၿပာင္းလဲေပးသြင္းရန္ကိစၥ
July 31, 2013 ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၄/၂၀၁၃ Approval and Operation Procedures for MET Training Centre
September 17, 2013 ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၃/၂၀၁၃ ကမ္းရိုးတန္းသြား ကုန္တင္/ကမ္းထိုးေရယာဥ္မ်ား မိုးရာသီကာလအတြင္း ၿပည္တြင္းေရေၾကာင္းအတြင္း ခုတ္ေမာင္းသြားလာၿခင္း
September 3, 2013 ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၂/၂၀၁၃ စနစ္ေဟာင္းအစီအစဥ္ၿဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေရေၾကာင္းဘက္ဆိုင္ရာစာေမးပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ၿမင္ခဲ႕ၿခင္းမရွိသူမ်ား ဆက္လက္ေၿဖဆိုႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္႕အစီအစဥ္
April 5, 2013 ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၃ မွတ္ပံုတင္ ၿမန္မာသေဘၤာသားမ်ားအား သေဘၤာကုမၸဏီမ်ား၏ သေဘၤာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ အလုပ္ ခန္႕ထားၿခင္းစာခ်ဳပ္ (Employment Contract) တစ္မ်ိဳးတည္းၿဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေရး